فرق اصلی شیشه دودی رفلکس و سولار

فرق اصلی شیشه دودی رفلکس و سولار

توضیح درباره شیشه های رفلکس و سولار

1-  شیشه سولار تا امروز با مبحث سولار آشنا هستیم ولی برای یکبار دیگر مزایای شگفت انگیز آن را توضیح میدهیم.

امروزه اگر شیشه خودروهایمان  شیشه سولار نداشته باشند انگار یک جزئی از خودرو کم میباشد.

مزایای کلی شیشه سولار به طور مختصر

دارای IR99.9% uv400 خاصیت پلارایز که محافظ پوست چشم شماست.

2- شیشه رفلکس شیشه ای است که در صنعت خودرویی به تازگی معرفی نموده ایم و از نظر جذابیت و زیبایی حرف هایی برای گفتن دارد و بعذ از نصب آن چهره خودروی شما را متحول می کند.

این سبک شیشه بیشتر برای جلو خودرو کاربرد دارد و خاصیت های شیشه سولار را با درصد کمتری دارد ولی حافظ چشم و پوست شما میباشد.

مدیر فنی
ارسال دیدگاه